นางสงกรานต์ ๒๕๕๖

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2556 ตามโหราทำนายในปฏิทินแบบสุริยคติ ผ่านรูปแบบของจิตรกรรมที่สวยงามอ่อนช้อย แฝงไว้ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ ความศรัทธา และรากเหง้าของคติธรรมความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของคนไทย

นิทรรศการ  : นางสงกรานต์ ๒๕๕๖
ศิลปิน :   สมภพ บุตราช
วันที่ :  18 มีนาคม – 28 เมษายน 2556
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-2422-2092, 08-4772-2887
แฟกซ์: 0-2422-2091
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.ardelgallery.com

 

You may also like...