เรื่องส่วนตัว – It’s Personal

ทุกวันนี้ที่เรื่องราวด้านลบของพระสงฆ์ไทยกำลังเป็นข่าวเผยแพร่และถกเถียงกันในสังคมไทย ประเด็นเรื่องความเหมาะสมระหว่างพระสงฆ์กับโลกศิวิไลซ์ได้ถูกยกขึ้นมาวิพากษ์อย่างมาก

เอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพสารคดีรุ่นใหม่ ใช้ช่วงเวลาที่อยู่นิวยอร์คปี 2553-54 เมืองศิวิไลซ์ที่ผู้คนนิยามว่าเป็นเมืองหลวงของโลก บันทึกเรื่องราววิถีชีวิตกับการปรับตัวของพระสงฆ์ไทยกลุ่มหนึ่งในต่างแดน ภายใต้ชื่องานว่า ‘เรื่องส่วนตัว – It’s Personal’

ตลอดหนึ่งปีของการบันทึกภาพ เฝ้ามองและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเอกรัตน์กับพระสงฆ์ที่เขาเรียกว่า “ครู” ทำให้เขามีความเข้าใจพระพุทธศาสนาและความหมายของทางสายกลางมากขึ้น ซึ่งเขานิยามว่า การเดินทางส่วนบุคคล ในการสำรวจห้วงอารมณ์และความรู้สึกนั้นๆของตนในทุกชั่วขณะที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ถูกควบคุมโดยอารมณ์ มีสติตระหนักรู้อยู่กับตัวทุกขณะ

‘เรื่องส่วนตัว – It’s Personal’ มองผ่านมายาคติที่สังคมไทยมีต่อพระสงฆ์ ภาพของความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งและขาวสะอาด โดยเอกรัตน์ตั้งใจถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง การปรับตัวของพระสงฆ์ต่อปัจจัยแวดล้อม ในฐานะของมนุษย์หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาเส้นทางของพระพุทธเจ้า ผ่านชีวิตประจำวันสู่การเดินทางส่วนบุคคลของอารมณ์และสติ

เอกรัตน์เชื่อว่า เราต่างใช้ชีวิตอยู่โดยมีสิ่งเร้าอารมณ์รอบตัว ทุกคนจึงน่าจะเข้าใจได้ถึงความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาให้เราคำนึงถึงการมีสติ ในการเดินทางของแต่ละคน ที่ปรากฏอยู่ในภาพชุด‘เรื่องส่วนตัว – It’s Personal’

ขอเชิญร่วมเปิดงานนิทรรศการ เสาร์ที่ 5 ตุลา เวลา 18.30 – 21.00 น.

เอกรัตน์ ปัญญะธารา เกิดและเติบโตกรุงเทพ จบภาพถ่ายจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ปัจจุบันเป็นช่างภาพประจำนิตยสาร National Geographic Magazine (ฉบับภาษาไทย)

http://www.ekkaratpunyatara.spunak.com/

นิทรรศการ : “เรื่องส่วนตัว – It’s Personal”
ศิลปิน : เอกรัตน์ ปัญญะธารา
วันที่ : 5 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : Kathmandu Photo Gallery
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-234-6700
อีเมล์ : kathmandu.bkk@gmail.com
เว็บไซต์ : www.kathmandu-bkk.com

You may also like...