วันเด็ก bacc ปี 56

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม งานวันเด็กศิลป์@bacc ปี 56 มาเที่ยววันเด็กแบบอาร์ตๆ ท่องโลกจินตนาการไปกับกิจกรรมศิลปะ ชมการแสดงดนตรีจากเยาวชน สนุกกับนิทานจากกลุ่มนิทานกระดานหก

ร่วมสร้างผลงานศิลปะการพิมพ์ภาพสด (printing art show) กับศิลปิน อภิชาต เกรียงไกร  กิจกรรมนำชมนิทรรศการเสียงเสียง และworkshop ศิลปะสร้างสรรค์จากนิทรรศการ bacc kids และจากนิทรรศการสยามแอพ ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” พร้อมเล่นเกมส์สนุก  ร่วมกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์และเลือกซื้อหนังสือสำหรับเด็กที่มุมห้องสมุดศิลปะ ชมภาพยนตร์สั้นสำหรับเด็กคัดสรรโดยหอภาพยนตร์และมูลนิธิหนังไทย  และร่วมกิจกรรมกับร้านค้าต่างๆ ในโซนอาร์ตฮับอีกมากมาย  อาทิ ร้าน กาแฟดริป ร้าน Bookmoby  ร้าน Goon ร้าน Shot About Art  ร้าน Boom  ร้าน Fashion Forum

You may also like...