สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน”

โครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” จัดโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย และเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอดุลยเดชในฐานะองค์อัครศิลปินและมหากรุณาธิคุณใน ฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทย

นิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นบริเวณขั้น 7 8 และชั้น 9 ประกอบด้วย
นิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จัดแสดงที่ชั้น 9 เป็นการรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ทางสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้อัญเชิญภาพมาจัดแสดงในครั้งนี้ โดยนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ ช่วงต้นรัชกาลจัดแสดงภาพถ่าย ยุคขาว-ดำ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่ วันพระราชสมภพและพระบรมวงศานุวงศ์ ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่และโครงการ ต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง

นิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ กันยายน 2560-7 มกราคม 2561

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” จัดแสดงที่ชั้น 8 เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชม ยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงาน และวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 29 สิงหาคม-26 พฤศจิกายน 2560

ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ จัดแสดงชั้น 7เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 10 สิงหาคม –12 พฤศจิกายน 2560

“ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ นิทรรศการที่นำโครงอันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาตีความเพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหาร และผู้สนับสนุน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” และนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ ตามลำดับ

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถชม 3 นิทรรศการจากโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” ได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

You may also like...