คนในหนัง

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆในการสร้างและกำกับการแสดง

 • Author : ผู้ประพันธ์ อาจเป็นผู้ที่แต่งชิ้นงานนั้นๆขึ้นมาอยู่แล้ว
 • Screenwriter : ผู้เขียนบท
 • Producer : ผู้อำนวยการสร้าง เป็นผู้ที่ออกงบประมาณในการสร้างให้
  —————————————————————————————-
 • Associate Producer : ผู้อำนวยการดูการสร้าง เป็นคนที่คอยมาตรวจดูการสร้าง
 • Director : ผู้กำกับ เป็นผู้ที่ควบคุมกองการถ่ายทำภาพยนตร์
 • First Assistant Director : ผู้ช่วยผู้กำกับ คนที่ 1 เป็นผู้ช่วยดูแลในกองถ่ายทำภาพยนตร์
 • Second Assistant Director : ผู้ช่วยผู้กำกับ คนที่ 2 (อาจมี หรือไม่มีก็ได้)
 • Director of Photography : ผู้กำกับภาพ ดูแลเรื่องภาพที่จะถ่ายออกมา
 • Continuity : ผู้จดจำความต่อเนื่อง คอยดูแลความต่อเนื่อง ของการแสดง ในแต่ละช็อต
 • Camera Operator : ผู้ถ่ายภาพ หรือ Camera Man
 • Focuspuller : ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ 1 คอยช่วยอยู่ข้างๆผู้ถ่าย
 • Claper/Loader : ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ 2 ช่วยในการวัดระยะภาพ และบันทึกสเลท
 • Dolly Pusher : ผู้เข็นดอลลี่ คอยเข็นดอลลี่ (ฐานเลื่อนใต้กล้อง บางทีอาจรวมถึงเครนด้วย)
 • Art Director : ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ มีหน้าที่ดูแล และตกแต่งฉาก
 • Property Master : หัวหน้าอุปกรณ์ และวัสดุ
 • Rigger : ผู้ดูแลเครื่องมือขนาดใหญ่
 • Unit Crapenter / Painter งานไม้ และทาสี (หน่วยประกอบฉาก)
 • Wardrobe Supervisor  : หัวหน้าเครื่องแต่งกาย
 • Chief Make-Up Artist : หัวหน้าฝ่ายแต่งหน้า
 • Hair Stylist : ผู้ออกแบบทรงผม
 • Actor : นักแสดงชาย
 • Actress : นักแสดงหญิง
 • Stills Photographer : ผู้บันทึกภาพนิ่ง, ถ่ายภาพนิ่ง
 • Police Liasion : ผู้ติดต่อประสานงาน คอยประสานงานระหว่างกองถ่าย และบุคคลภายนอก
 • Electrician  : ช่างไฟฟ้า ดูแลเรื่องไฟฟ้าในกองถ่าย
 • Sound Engineer : ผู้บันทึกเสียง คอยดูแลเรื่องเสียง
 • Assistant Sound Engineer : ผู้ช่วยผู้บันทึกเสียง ส่วนมากจะต้องช่วยถือไมล์บูม
 • Editor : ผู้ตัดต่อลำดับภาพ
 • Production Manager : ผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นผู้ที่คอยควบคุม และคอยดูแล ในกองถ่ายภาพยนตร์อีกที
 • Production Accountant : ผู้อำนวยการงบประมาณ ในกองถ่ายทำ

ในกองบางกองอาจจะมีปลีกย่อยลงไปอีก หรือมีน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดในกองถ่าย

 

You may also like...