ท่วมได้ ออกแบบได้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center:TCDC เชิญชมนิทรรศการ “ท่วมได้… ออกแบบได้”นิทรรศการจัดแสดงผลงานต้นแบบจำนวน 10 ชิ้นจากกลุ่มนักออกแบบในโครงการ “ท่วมได้… ออกแบบได้”

โดยมีแนวคิดหลักมาจากการศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554และได้พัฒนาแบบและผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจ นำต้นแบบไปพัฒนาต่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “ท่วมได้… ออกแบบได้” ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ไปจนถึงวันที่ 27มกราคม 2556 เวลา 10.30-21.00 น. (เว้นวันจันทร์) ณ บริเวณโถงทางเข้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ : 02- 664- 8448 ต่อ 213, 214

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdc.or.th

 

You may also like...