ปรีชา เถาทอง

เกิดเมื่อวันที่27เมษายนพ.ศ.2491ที่กรุงเทพฯสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2515

แล้วทำงาน เป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนเพาะช่าง 1 ปี ก่อนย้ายมาเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ต่อมาได้รับทุนไป ศึกษาที่ L’Accademia di belle Arte ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2519 และสำเร็จการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2522

Preecha Thaothong was born in 1948, Bangkok. Selected to be Thailand’s National Artist in 2009.Received B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok, M.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok and Diploma of Drawing, Academy Bella Arte, Rome, Italy. 2000-2003 he was a Dean of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok. Present, serves as Assistant Professor of Thai Art Department of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.

Preecha finds inspiration in the region’s glorious history. He was one of the seven leading national artists selected to create paintings for “Mahajanaka”, a book penned by His Majesty the King, who himself is a very knowledgeable and versatile artist whether it be in painting, sculpture or photography. More recently Preecha has worked for Thai Airways International (THAI) as its chief artistic consultant for the national flag-carrier’s multibillion-baht head-office and hotel projects at the new Suvarnabhumi International Airport. Preecha has exhibited widely in Asia, Europe and America.

ขอขอบคุณข้อมูลภาพ จาก สมบัติ เพิ่มพูนแกลอรี่

——————————————————————————–

เกี่ยวกับสมบัติเพิ่มพูน แกลอรี

“สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี” หรือ “สมบัติ แกลเลอรี” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 โดยสมบัติ วัฒนไทย ผู้เป็นทั้งนักจัดการศิลปะ (Art Dealer) และนักสะสมงานศิลปะ (Art Collector) ที่มีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

“สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี” เป็นสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม ผลงานของทั้งศิลปินอาวุโสและศิลปินรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์และอนาคตของศิลปะไทยที่สะสมไว้มากกว่า 10,000 ชิ้น มาจัดแสดงไว้ในพื้นที่อาคารสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี เลขที่ 12 สุขุมวิท ซอย 1 ซึ่งมีเนื้อที่กว้าง กว่า 3,000 ตารางเมตร

 

 

 

You may also like...