ตามรอย 85 คำสอนของพ่อหลวง

ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ผ่านผลงานมาสเตอร์พีชของศิลปินชื่อดังในนิทรรศการ “ตามรอย 85 คำสอนของพ่อหลวง”


มูลนิธิธารศิลปรักษ์จิตรกร ร่วมกับ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  จัดงาน”ตามรอย 85 คำสอนของพ่อหลวง” ตอน 1 นิทรรศการศิลปะกับบทเพลง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ผ่านผลงานจิตรกรรมกว่า 120 ชิ้น จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยกว่า 90 ท่าน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธ์, อ.แนบ โสตถิพันธุ์, อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.พิชัย นิรันต์ และ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นต้น เป็นต้น นำผลงานมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบกองทุนรักษ์จิตรกรเพื่อช่วยเหลือศิลปินในยามเจ็บป่วย

 

ระหว่างวันที่  5-16 ธันวาคม 2555 ณ แฟชั่น  อเวนิว  ชั้น จี และ ชั้น 1  ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใด

You may also like...