Tagged: Yumechiyo Nikki

Yumechiyo Nikki

ยูเมะจิโยะเดินทางกลับบ้านเกิดเมื่อรู้ตัวว่าเป็นลูคีเมีย เพราะผลกระทบจากระเบิด ปรมณู เธอเหลือเวลาอีกไม่ถึงหกเดือน แต่แล้ว เธอก็ตกหลุมรักกับชายหนุ่ม คนหนึ่ง