Yumechiyo Nikki

ยูเมะจิโยะเดินทางกลับบ้านเกิดเมื่อรู้ตัวว่าเป็นลูคีเมีย เพราะผลกระทบจากระเบิด ปรมณู เธอเหลือเวลาอีกไม่ถึงหกเดือน แต่แล้ว เธอก็ตกหลุมรักกับชายหนุ่ม คนหนึ่ง

Directed bycted by :URAYAMA Kirio ความยาว 128 นาที
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา : 18.30 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.jfbkk.or.th

ที่อยู่ : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-260-8560-4

ภาพยนตร์ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นบางเรื่องที่ระบุไว้
ชมฟรี ณ ห้องสัมมนา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วันศุกร์ เวลา 18.30 น.

 

You may also like...