Tagged: When Marnie Was There เพื่อนเล่นที่เป็นมากกว่านั้น

When Marnie Was There เพื่อนเล่นที่เป็นมากกว่านั้น

คงจะน่าเศร้าไม่น้อยทีเดียวถ้า When Marnie Was There คือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของสตูดิโอจิบลิ ค่ายหนังอนิเมชั่นคุณภาพอันดับหนึ่งของเอเชีย