Tagged: Warm bodies

ซอมบี้หัวใจเต้น

ซอมบี้ ดูจะเป็นอีกจินตนาการหนึ่งของมนุษย์ ที่ถูกทำให้มีตัวตน เขียนเป็นหนังสือ สร้างเป็นหนังลามไปถึงเกมส์ ซํ้าแล้วซํ้าเล่าไม่แพ้ แวมไพร์ กับ มนุษย์หมาป่า ทว่าที่ผ่านมา ไม่เคยมีเรื่องไหนที่มอง ซอมบี้ ในแง่ดีหรือเปิดโอกาสให้ซอมบี้เป็นตัวละครหลัก