Tagged: TV Show Producer

วรายุฑ มิลินทจินดา

Sophisticated Drama Producer อยู่ในแวดวงการเป็นผู้จัดละครมานานพอสมควร 20 กว่าปี จุดพลิกผันจากคนธรรมดาให้กลายมาเป็นไก่ วรายุฑ คือ การแสดง จากเด็กทำฉากแล้วมาได้เล่นละครเป็นลลนาในเรื่องประชาชนชาวแฟลต นั่นแหละคือจุดพลิกผันของชีวิตทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น ถ้าไม่มีตรงนั้นก็คงทำงานศิลปกรรม อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเป็นงานประสานงานธุรกิจ หรืออาจจะเป็นผู้จัดละครซึ่งคนอาจจะไม่รู้จักเราในงานแสดง