Tagged: The Purge Anarchy ชั่วโมงแห่งการล้างบาป

The Purge Anarchy ชั่วโมงแห่งการล้างบาป

The Purge เป็นหนังทริลเลอร์ฟอร์มเล็กที่มีพล็อตเรื่องน่าสนใจอย่างการถือกำเนิดของวันชำระบาปประจำปีของสหรัฐอเมริกา ที่ในเวลา 12 ชั่วโมง อาชญากรรมทุกประเภท รวมถึงฆาตกรรมจะกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย