Tagged: The Manual

The manual

บ้านและสวน The manual ฉบับพิเศษ เรื่องราว 15 เรื่องของงานช่างต่างๆ มีความน่าสนใจตรงเรื่องราวที่มา และความพยายามในการฝึกมือของเขาเหล่านั้นเป็นสำคัญ มากไปกว่านั้นคือ ”ความสุข” ที่พวกเขาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวการลงมือทำงานช่าง

The Manual

แต่งเติมพื้นที่สวนด้วยทักษะเชิงช่าง ภายในเล่มได้เพิ่ม 2 คอลัมน์ใหม่คือ “The Studio” เป็นคอลัมน์แรกสุดของเล่ม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจก่อนเข้าไปพบคอลัมน์อื่นๆ โดยไปเยี่ยมชมสตูดิโอทำงานช่างและรู้จักวิธีคิดของนักออกแบบ ซึ่งจะให้ไอเดียดีๆ สำหรับผู้อ่านแน่นอน