Tagged: PUBAT เชิญร่วมสัมมนา โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

PUBAT เชิญร่วมสัมมนา โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ขอเชิญนักเขียน นักแปลบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร นักออกแบบกราฟิก และนักวาดภาพประกอบ