PUBAT เชิญร่วมสัมมนา โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ขอเชิญนักเขียน นักแปลบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร นักออกแบบกราฟิก และนักวาดภาพประกอบ ร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ นําเสนอผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์สู่มาตรฐานสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

You may also like...