Tagged: Proud99

Proud99

คุณรู้หรือไม่ว่าดอกไม้แทบทุกชนิดมีค่ามีความหมายในตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ดอกไม้แต่ละชนิดมีเสน่ห์ในตัวของมันเอง ดังที่เราเรียกกันว่า “ภาษาดอกไม้” (Language of flowers หรือ Floriography) หรือการสื่อความหมายโดยใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์