Tagged: Prisoners ด้านมืดที่ถูกกักขัง

Prisoners ด้านมืดที่ถูกกักขัง

ปัญหาเด็กหายนับเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก จีน ประเทศประชากรมากที่สุดสุดในโลกทุกปีมีเด็กจำนวนหลายร้อยคนหายตัวไปจากครอบครัว ในไทยเองก็มีสถิติบ่งชี้ว่ามีเด็กถูกลักพาตัวเดือนละประมาณ 10 คน