Tagged: Print in ANGKOR WAT 2014

Print in ANGKOR WAT 2014

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยินดีนำเสนองาน นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม และประติมากรรม โดยคณาจารย์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์จากสถาบันต่างๆและศิลปินอิสระ จำนวน 79 ท่าน