Tagged: Numéro

Numéro

“นูเมโร” (Numéro) นิตยสารแฟชั่นชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศส พร้อมเฉิดฉายบนแผงหนังสือแล้ววันนี้ เปิดตัวนิตยสารนูเมโร ไทยแลนด์ อย่างสมศักดิ์ศรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดกับการวางบนแผงหนังสือ ด้วยฉบับที่ 3