Tagged: Movie Review & Article

Cinema Paradiso จงก้าวออกไปสร้างหนังของคุณเอง

ในโลกภาพยนตร์ มีผู้คนมากมายที่เป็นเพียงผู้ชม แต่ไม่เคยได้เป็นผู้สร้าง เช่นเดียวกับ ในโลกหนังสือ มีผู้คนมากมายที่ได้เป็นเพียงผู้อ่าน แต่ไม่เคยได้เป็นผู้เขียน เช่นเดียวกับในโลกจิตรกรรม มีผู้คนมากมายที่เป็นเพียงผู้เสพ แต่ไม่เคยได้เป็นผู้ลงฝีแปรง

ศาลเตี้ยในสังคมเส็งเคร็ง THE BRAVE ONE

เอ็นริก้า เป็นนักจัดรายการวิทยุ เธอเป็นหญิงสาวที่มีความสุขกับการทำงาน รายการที่เธอจัดมีแฟนติดตามเหนียวแน่น ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ชีวิตส่วนตัวเอ็นริก้าเป็นหญิงสาวที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มคนรัก เธอมีความสุข โลกของเธอและเขาคือโลกใบที่เต็มไปด้วยความสุข