Tagged: Monkey Show

Monkey Show

“รัตนะ ขุนแก้ว” ศิลปินหนุ่ม รุ่นใหม่ จบการศึกษา จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร น่าจับตามองนับแต่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากสำนักงาน ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม