Tagged: KTC นำสื่อ พนักงาน นักศึกษาร่วมกิจกรรม ชมวังแดง

KTC นำสื่อ พนักงาน นักศึกษาร่วมกิจกรรม ชมวังแดง

นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ (กลางซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ให้การต้อนรับ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลางขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)