Tagged: Korsak Chairasamesak

Korsak Chairasamesak

กว่า 12 ปีแล้ว ที่ ซีพี ออลล์ เดินหน้าจัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ซึ่งได้ปั้นนักอ่านและนักเขียนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเพราะได้เล็งห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของหนังสือและการอ่าน ต้องการที่จะส่งเสริม สนับสนุนนักเขียนไทย และส่งเสริมการอ่านในสังคมไทย