Korsak Chairasamesak

กว่า 12 ปีแล้ว ที่ ซีพี ออลล์ เดินหน้าจัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ซึ่งได้ปั้นนักอ่านและนักเขียนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเพราะได้เล็งห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของหนังสือและการอ่าน ต้องการที่จะส่งเสริม สนับสนุนนักเขียนไทย และส่งเสริมการอ่านในสังคมไทย“ผมเชื่อว่า โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด คงจะดำเนินไปในความเชื่อที่ว่า งานเขียนจะเปลี่ยนโลก การอ่านจะเปลี่ยนคน ผมยังหวังว่างานเขียนจะสามารถสะท้อนและปลุกจิตสำนึกของคนไทยได้” นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ บริหารบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยกับเราว่า การจัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดนั้น เป็นหนึ่งในนโยบายซีเอสอาร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา การอ่าน การเรียนรู้ เพื่อยกย่องเชิดชูและสนับสนุนนักเขียนคุณภาพ ต้องการจะสร้างโอกาสและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่รักการเขียนการอ่านได้สานต่อความฝัน

“ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่บนเวทีเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้รับความอนุคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้นำทางสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงวรรณกรรม มีทั้งศิลปินแห่งชาติ, นักคิด, นักเขียน, นักวิชาการ และนักอ่าน อาทิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณอัศศิริ ธรรมโชติ, คุณประภัสสร เสวิกุล, คุณอดุล จันทรศักดิ์ และคุณชมัยพร บางคมบาง ฯลฯ ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อคัดลือกผลงานจากผู้ส่งเข้าประกวด จนทำให้มีผลงานเขียนดีๆมีคุณภาพปรากฏสู่สายตาสังคม และเมื่อสังคมมีผลงานเขียนที่ดีออกมาอย่างสม่ำเสมอแล้ว ย่อมส่งเสริมให้มีการอ่านอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด”

“ผมอยากให้ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นภาพสะท้อนความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อันเป็นผลลัพทธ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยสืบไป”

เกี่ยวกับโครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านมาตั้งแต่ปี 2537 – ปัจจุบัน จากการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน พบว่าเยาวชนไทยยังมีนิสัยรักการอ่านน้อย อีกทั้งปัญหาในการผลิตหนังสือดีมีคุณภาพยังน้อย ปี 2547 ซีพี ออลล์ จึงเริ่มจัดการประกวดหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นครั้งแรก โดยในปี 2557 นี้ดำเนินการสืบเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้กับสังคมไทย และส่งเสริมการอ่านและเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเยาวชนไทย โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ 7 ประเภท ได้แก่

1.กวีนิพนธ์

2.นวนิยาย

3.นิยายภาพ (การ์ตูน)

4.รวมเรื่องสั้น

5.วรรณกรรมสำหรับเยาวชน

6.สารคดี (ทั่วไป)

7. รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ มีจำนวน 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น และนิยายภาพ (การ์ตูน)

รางวัลสำหรับการประกวดทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ
ผู้ประพันธ์ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท
ผู้จัดพิมพ์ โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ประพันธ์ โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเงินรางวัล 50,000 บาท
ผู้จัดพิมพ์ โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ประพันธ์ โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเงินรางวัล 30,000 บาท
ผู้จัดพิมพ์ โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลการประกวด “นักเขียนรุ่นเยาว์”

รางวัลชนะเลิศ
เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

You may also like...