Tagged: Dow Wasiksiri

Quiet Encounters’ by Dow Wasiksiri

นิทรรศการภาพถ่าย  จากมุมสัมผัสภูมิทัศน์อันเงียบเหงา โดย ดาว วาสิกศิริ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงงาน 25 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 การเสวนาโดยศิลปิน: 17.00-18.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ: 18.45-20.30 น. คำปรารภของศิลปิน ในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ของบ้านเมือง ได้บันทึกภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้ประสบพบเห็นระหว่างทางซึ่งมีลักษณะของความเจริญที่หลากหลายผสมปนเปกันไป จนความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทเริ่มไม่ค่อยชัดเจน โดยในการบันทึกภาพเหล่านั้น ไม่ได้สนใจที่จะเอาเรื่องความสวยความงามมาเป็นประเด็น แต่ได้หันไปสนใจในสิ่งที่เรามักจะมองข้ามและเห็นเป็นเรื่องธรรมดากันมากกว่า พร้อมกับมีคำถามต่างๆ...