Tagged: Burnt Heart

Burnt Heart

ภาพพิมพ์ที่สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการการเผาไหม้ของไฟ ความบ้าคลั่งของลายเส้นและพื้นผิว กับความลุ่มหลงร้อนเร่าแผดเผาในใจ เมื่อมวลอารมณ์ที่ร้อนปะทุสงบนิ่งลง