Tagged: Blur

Blur

WTF Gallery มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ Blur โดย จอร์จ คาลอส สมิธ นิทรรศการชุดนี้เป็นการเเสดงงานเดี่ยวครั้งเเรกของจอร์จในประเทศไทย ประกอบด้วยงานศิลปะที่ทำขึ้นในประเทศไทยในปี 2013