Tagged: Blue

Blue

“น้ำเงิน” (Blue – 2013) ผลงานชุดล่าสุดของ “มานิต ศรีวานิชภูมิ” ศิลปินภาพถ่ายระดับโลกของไทย ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างแสบสัน ทั้งโทนสีและท่วงท่าของนายแบบและนางแบบในสภาพเปลือยฉายอาบด้วยสีน้ำเงินเข้มจัดและสีแดงสด