Tagged: Art of politics

Art of politics

ท่ามกลางสภาวะที่บ้านเมืองกำลังอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางการเมือง หลายคนคงเคยถูกกดดันด้วยแนวคิดที่ว่า Enemy of my enemy is my friend ซึ่งแปลง่ายๆว่า เราอาจผูกมิตรเป็นเพื่อนกันชั่วคราวก็ได้ ถ้าศัตรูของเราเป็นคนเดียวกัน