Tagged: 60 ปี กรมพินิจ

60 ปี กรมพินิจฯ

กรมพินิจฯ จัดเต็ม โชว์ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมเชิญเครือข่ายร่วมสร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม วันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา พลตำรวจเอกประชา   พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม”