Tagged: โรงครู

โรงครู

ความเชื่อในวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่หลอมรวมกับชีวิตสมัยใหม่ ดุจลำธารใส หล่อเลี้ยงหัวใจของผู้คน “โนรา” นักศึกษาหนุ่มน้อยชาวพัทลุง ผู้เป็นเชื้อสายของโนราใหญ่ และเป็นความหวังของครอบครัวในฐานะลูกชายคนเล็กผู้ร่ำเรียนถึงมหาวิทยาลัย