โรงครู

ความเชื่อในวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่หลอมรวมกับชีวิตสมัยใหม่ ดุจลำธารใส หล่อเลี้ยงหัวใจของผู้คน “โนรา” นักศึกษาหนุ่มน้อยชาวพัทลุง ผู้เป็นเชื้อสายของโนราใหญ่ และเป็นความหวังของครอบครัวในฐานะลูกชายคนเล็กผู้ร่ำเรียนถึงมหาวิทยาลัย ทุกครั้งที่โนราขึ้นไปที่ตึกศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และพบกับหุ่นขี้ผึ้งของครูโนรา เขารู้สึกว่ารูปปั้นนั้นมีพลังอำนาจเรียกให้เขาเรียนรู้เรื่องราวของโนราให้มากยิ่งขึ้น โนรานั้นเป็นทั้งการแสดงของชาวปักษ์ใต้และยังเป็นความเชื่อในฐานะคนทรงของวิญญาณบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาลูกหลาน และโนราเองก็บนบานบรรพบุรุษว่า หากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จะยอมเป็นผู้สืบทอดความเป็นโนราของตระกูล เขาเองก็รู้สึกถึงความลึกลับบางอย่างที่แผ่ไปในบรรยากาศรอบข้างทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดหรืออยู่ร่วมในพิธีกรรมเกี่ยวกับโนรา เดื้อม พ่อของโนรา รู้และหวั่นเกรงเสมอว่าลูกชายคนเล็กจะต้องเป็นผู้สืบทอดธรรมเนียมนี้ต่อไปเพราะเรื่องการบนบานและนิสัยของลูกชายที่ชอบการรำโนรา แต่คนที่เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัยควรอยู่ในโลกสมัยใหม่ และทำงานที่มีหน้ามีตามากกว่าการเป็นโนราซึ่งกำลังเป็นเรื่องพ้นสมัย หากเพราะความป่วยไข้ของโนราที่ไม่ยอมหายและไม่รู้สาเหตุ ทำให้เดื้อมปักใจเชื่อมากยิ่งขึ้นว่าเพราะวิญญาณบรรพบุรุษมาทวงสัญญาการยอมรับที่จะเป็นโนราของชายหนุ่ม และหากโนราไม่ยอมรับก็อาจถึงแก่ความตาย ในที่สุด หนุ่มน้อย “โนรา” ก็ยอมรับที่จะสืบทอดความเป็นโนราของตระกูลต่อไป แม้ว่าอาจจะสูญเสียวิถีของคนหนุ่มสมัยใหม่ แต่ก็ได้ตัวตนของความเป็น “โนรา” อันเป็นเสมือนมรดกของตระกูลและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาไว้กับตนเอง.

ได้รับรางวัล : รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย ปี 2550

ผู้แต่ง : มาโนช นิสรา
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ราคาปก: 120.00 บาท
ราคาขาย : 102.00 บาท
ที่อยู่ : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-589-0020 ต่อ 1335
อีเมล : matichon_book@hotmail.com

You may also like...