Tagged: แม็คโคร ร่วมรณรงค์ลดปริมาณอาหารที่กลายเป็นขยะ

แม็คโคร ร่วมรณรงค์ลดปริมาณอาหารที่กลายเป็นขยะ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้การบริหารจัดการของ “แม็คโคร” ในการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิต ตลอดทั้งกระบวนการ