แม็คโคร ร่วมรณรงค์ลดปริมาณอาหารที่กลายเป็นขยะ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้การบริหารจัดการของ “แม็คโคร” ในการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิต ตลอดทั้งกระบวนการ

เพื่อผลิตสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม ลดการสูญเสียที่จะไม่กลายเป็นขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนไปถึงผู้บริโภค เพื่อลดปัญหาอาหารที่เหลือทิ้ง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ ความอดอยากหิวโหย และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ ในการประชุมระดับนานาชาติ High-Level Multi – Stakeholder Consultation on Food Losses and Food Waste In Asia and the Pacific Region ภายใต้โครงการรณรงค์ “เซฟ ฟูด เอเชียแปซิฟิก” (Safe Food Asia-Pacific) จัดโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations -FAO) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology-AIT) และหน่วยงานต่างๆในกรุงเทพฯ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนน วิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like...