มะเร็งในเด็ก

เรียนรู้และเข้าใจ 11 มะเร็งที่คุกคามชีวิตเด็ก มะเร็ง เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดได้ทุกเนื้อเยื่อ ทุกเพศทุกวัย โดยเซลลที่เป็นมะเร็งจะไม่ตายไปตามธรรมชาติ แต่กลับเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผิดปรกติ ไม่อยู่ในความควบคุมของร่างกาย

จนกระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปเจริญเติบโตตามอวัยวะต่างๆ ทัวไปหมด เจาะลึกรายละเอียดของการเกิดมะเร็งในเด็ก วิธีรักษา ผลข้างเคียง และวิธีดูแลเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอย่างชัดเจน…

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์
ขนาด :
ISBN : 978616529005
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ราคา :  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

 

You may also like...