Tagged: เส้น สี แห่งธรรมชาติ

เส้น สี แห่งธรรมชาติ

ธรรมชาติมีความลึกลับ มหัศจรรย์ มีสรรพสิ่งที่งดงามมหาศาลหาที่สุดมิได้ สิ่งเหล่านี้คือความบันดาลใจในการทำงานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความประทับใจต่อแง่มุมและมุมมองที่มีความหลากหลาย