Tagged: เลอ เมอริเดียน เอแคลร์

เลอ เมอริเดียน เอแคลร์

เลอ เมอริเดียน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ในประเทศไทย ยกให้ขนมเอแคลร์ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการต่อยอดขนมคลาสสิกของฝรั่งเศสในรูปแบบใหม่ของแบรนด์