Tagged: หลักสูตรอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น รุ่น ๓

หลักสูตรอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น รุ่น ๓

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ เล็งเห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในสังคมไทยยังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจในวงแคบอยู่มากๆ