หลักสูตรอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น รุ่น ๓

สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ เล็งเห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในสังคมไทยยังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจในวงแคบอยู่มากๆ สถาบันหนังไทยจึงได้จัดทำหลักสูตรอบรม ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการกำเนิดภาพยนตร์ในโลก การเข้าสู่สยาม การพัฒนาคลี่คลายไปของกิจการภาพยนตร์ในสยาม ตามลำดับเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบัน และตามเหตุปัจจัยแวดล้อมทางประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีพื้นความรู้ความเข้าใจ สามารถศึกษาค้นคว้าลงลึกหรืออย่างละเอียดในแต่ละเรื่องหรือประเด็นที่สนใจต่อไป

หลักสูตรอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ สอนโดย โดม สุขวงศ์, ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, ประวิทย์ แต่งอักษร และ ก้อง ฤทธิ์ดี

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมท่านละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรี ค่าลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท (ค่าลงทะเบียนนี้ รวมถึง ค่าเอกสารประกอบการเรียน, อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง) รับจำนวนจำกัด

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/thaifilmhistory3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ฯ ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๐

หรือ faschoolcinema@yahoo.com  (หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘)

You may also like...