Tagged: มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เชิญชวน เปิดห้องศิลปนิทรรศมารศี

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เชิญชวน เปิดห้องศิลปนิทรรศมารศี

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดโครงการ “เชิญชวน เปิด ห้องจัดนิทรรศการ” ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี ในพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด เพื่อเป็นการสนับสนุน กลุ่มศิลปินทุกแขนงให้มีสถานที่ในการจัดการแสดงผลงานศิลปะ