Tagged: พิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร

พิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร

ไทยเราเป็นประเทศที่รุ่มรวยและมั่งคั่งทางศิลปะและวัฒนธรรม บ้านเมืองเรามีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นทั้ง Tangible และ Intangibal มากมายก่ายกอง