Tagged: ปีศาจ

ปีศาจ

หลังการจากไปของ “เสนีย์ เสาวพงศ์” มีเสียงร่ำร้องจากผู้อ่านให้พิมพ์ “ปีศาจ” ออกมาอีกคำรบหนึ่ง โดยเฉพาะเล่มที่เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งในตลาดมืดมีราคาสูงหลายพันบาท