Tagged: ชวนฟัง ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

ชวนฟัง ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญฟัง คำให้การบอกกล่าวเล่าเรื่อง ในหัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน” โดย อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ