Tagged: ชนชั้นกลวง

ปาร์ตี้เปิดงานศิลป์พันธุ์สลิ่ม ‘ชนชั้นกลวง’

ผ่านไปด้วยดีกับปาร์ตี้เปิดนิทรรศการศิลปะ  “ชนชั้นกลวง” ของ วีร์วิศ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ โดยความสนับสนุบหลักจาก ISUZU  ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม งานนี้มี ปนัดดา เจณณวาสิน ผู้บริหารสูงสุดของ ISUZU ให้เกียรติมาร่วมกล่าวเปิดงานด้วยตัวเอง เป็นงานปาร์ตี้ศิลปะที่เจ้าภาพบอกว่า เป็นงานเลี้ยงแห่งมิตรภาพและความปรองดองไม่มีเซเลบ ไม่มีนักข่าว ไม่มีทหาร ไม่มีข้าราชการ ไม่มีนักการเมือง ไม่มีนายทุน ไม่มีเอ็นจีโอ ไม่มีฝ่าย ไม่มีสี มีแต่เพื่อนและพี่ๆน้องๆ ที่เข้ามาสังสรรค์ด้วยมิตรไมตรีโดยปราศจากหัวโขน งาน ‘ชนชั้นกลวง’ จึงมีบรรยากาศสุดสามัคคีอย่างที่สังคมไทยโหยหา เพราะในงานเสวนาฮาเฮในประเด็นเสียดเย้ย “เท่ รวย ชีวิตดี มีซิกแพ็ค” ที่เจ้าภาพใจดีผู้ประสานสิบทิศอย่าง...

ชนชั้นกลวง

“ชนชั้นกลวง” นิทรรศการศิลปะชุดที่ 3 ของ วีร์วิศ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ (บรรณาธิการบริหาร ผู้ก่อตั้ง www.ArtBangkok.com ) วีร์วิศ เป็นศิลปินร่วมสมัยที่มีกระบวนการสื่อสารจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนะต่อชีวิต ในรูปแบบ Multidisciplinary Arts   ผลงานของ ‘วีร์วิศ’ เกิดขึ้นจากการผสมผสานทั้งวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ภาพยนตร์

ชนชั้นกลวง

“ชนชั้นกลวง” เป็นงานเขียนที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ “ชนชั้นกลวง” ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ระหว่างปี 2547-2549 ซึ่งเป็นเวลาที่เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวจากวิกฤต