Tagged: จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพฝีพระหัตถ์ – ขอถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ องค์อัครศิลปิน

ข้าพระพุทธเจ้า เว็บไซต์ ArtBangkok.com ขอถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ องค์อัครศิลปิน ด้วยภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ นำเสนอ เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานศิลปะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ