ภาพฝีพระหัตถ์ – ขอถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ องค์อัครศิลปิน

ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ข้าพระพุทธเจ้า เว็บไซต์ ArtBangkok.com ขอถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ องค์อัครศิลปิน ด้วยภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์
นำเสนอ เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานศิลปะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0001king2 0001king3 0001king4 0001king5 0001king6 0001king7 0001king8 0001king9 0001king10 0001king11 12899 nis01276 royal_002 royal_003 royal_004 royal_005 royal_006 royal_007 royal_008 royal_009 royal_010 royal_011 royal_012 royal_013 royal_015 royal_016 royal_017 royal_018 royal_019 royal_020 royal_021 royal_023 royal_024 royal_025 royal_026 royal_027

You may also like...