Tagged: ความลับหลังกำแพงปราสาท

ความลับหลังกำแพงปราสาท

“อีดี้ เบอร์ชิลล์” ทำงานที่สำนักพิมพ์เล็กๆ แห่งหนึ่งในลอนดอน เธอกับแม่คือ “เมอเรดิธ เบอร์ชิลล์” ไม่เคยสนิทสนมกันแบบแม่กับลูกสาว แต่เมื่อวันหนึ่งมีจดหมายที่สูญหายไปนานส่งมาถึงแม่เธอ