Tagged: ความทรงจำ อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

ความทรงจำ

ทะเลสงบ ท้องฟ้ากำลังค่อยๆหรี่แสงลง นั่งมองไปยังทิศตะวันตก เวลามองไปที่ทะเลเหมือนไร้เวลา โดยเฉพาะทะเลตอนกลางคืน คำถามเกี่ยวกับความลึกลับของชีวิตตกลงมาเป็นห่าฝนที่ไม่มีใครมองเห็น